Newk's Logo
Explore Our Menu
Order Now Button

Margherita

Tomatoes, mozzarella, tomato sauce, fresh basil garnish.

 

Order Now Image